Nyheter/Löpsedeln

Ordföranden vill ha kontakt med den/de 
som äger byggboden som står på parkeringen vid centrumhuset.
Kontakta mig omgående på 0703-761 034
Om någon vet vem det är så kontakta mig även ang. detta..........
 
// Istvan

2019-12-01

Länsstyrelsen meddelar
Länsstyrelsen meddelar via anslag i vårt område att det kan vara farligt i skogen................


2019-09-01 Bigge

Några ord från ordföranden 2019-07-15
 
Hej, äntligen semester nu återstår bara lite varmare väder.
Den nya styrelsen har nu kommit igång efter årsmötet och har identifierat några punkter som kommer att behöva åtgärdas.
 
Vad är då på G?
·        Utbyte av toaletterna i Centrumhuset. Det gamla vakuumsystemet har tyvärr slut på reservdelar och behöver bytas ut mot ett nytt system med vanliga vattentoaletter. I samband med detta kan ev en översyn av vårt avloppssystem behövas.
·        Stormen Alfrida har medfört att vi från styrelsen börjat se över vårt skogsbestånd som utifrån ett samfälldhets perspektiv är alldeles för stort. I höst kommer en översyn och gallringsplan att tas fram.
Styrelsen kommer även att lyfta frågan om centrala upplag för ris då tillstånden att elda på tomterna är begränsade till perioden oktober- mars.
·        I gamla handlingar från 70-talet då området exploaterades så fanns det planer på stegar längs kusten som skulle användas för säkrare klippblad. Styrelsen kommer att ta upp frågan med länsstyrelsen om möjligheter att anordna några sådana i anslutning till våra båtupptagningsplatser.
·        Vår Centrumanläggning kräver omvårdnad och skötsel och tyvärr har vi haft svårt att rekrytera resurser till Husgruppen (frivilliga får med glädje anmäla sitt intresse till oss i styrelsen). Detta kan tvinga oss till att se över öppettider framför allt under lågsäsongen. Vi hoppas slippa detta och undersöker även möjligheterna att lägga ut skötseln på entreprenad.
Gräsmattorna behöver tas om hand och klippas och idag är det ingen som utför detta annat än på frivillig basis. Styrelsen överväger att köpa in en robotgräsklippare.
·        Styrelsen tittar även över hur vi ska hantera städdagarna, både avseende form och ev kreditering via årsavgiften.
Glöm nu inte städdagen och högsommarfesten den 20 juli
.
Ha en bra sommar

Istvan

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Brevlådorna som sitter uppe vid kustvägen vid infarten till Norra har vandaliserats. Janne Kärr har monterat tillbaka de som är hela men många är trasiga. Ni som har egna privata lådor får åtgärda dessa själva.

2019-06-01 Bigge

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge

Lite äldre meddelanden som fortfarande gäller kan du hitta under fliken Medlemsinformation och nya undermenyn Äldre men gällande....
2018-01-18 Bigge

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.....

Denna sida är den enda officiella sidan på nätet för Fjällboholmars Samfällighetsförening. 

2016-10-26