Nyheter/Löpsedeln

Styrelsen meddelar
De nya vattenproverna har kommit och ligger under fliken Vattengruppen.
Vägs 18s vatten ej ok, läs mer............


Med vänlig hälsning
Tomas Holmquist

2019-09-22

Jag vill som ordförande göra några klargöranden.
Vi har att följa mycket stränga värden pga att vi distribuerar vatten till så många hushåll och därför lyder vi under livsmedelsverkets regelverk.
För att ta ett exempel så har vi fått en anmärkning på en av vägarna att vattnet är otjänligt på grund av för höga värden på kolibakterier vilket ju kan låta allvarligt, men bara för att ni ska förstå så går gränsen för otjänligt för oss som distributör vid 10 enheter och vårt prov hade 12. Om provet istället hade gällt en enskild brunn så går gränsen för tjänligt men med anmärkning vid 50 enheter och otjänligt betydligt högre.
 
I fallet med provet vid väg 16 så berodde det på lukt, vilket kan ha varit tillfälligt. 
 
Jag vill med denna lilla utvikning påpeka att det på  inga sätt är så att vattnet är farligt att nyttja men självklart ska vi med alla medel säkra att vi kan följa det strikta regelverket.
 

Er ordförande
 
Istvan von Polgar
2019-08-20 

Vattengruppen meddelar
Under måndagen den 12 augusti kommer sommarvattensystemet att kloreras och renspolas. Efter det kommer nya vattenprover att tas för analys.
Vatten finns att hämta på centrumhuset och i handpumpen under arbetets gång.


2019-08-11 Vattengruppen

Sommarvattnet ska kokas innan det används för matlagning eller dryck p.g.a. ej godkända dricksvattenanalyser.
”Vattnet är inte direkt hälsovådligt, men den som vill vara på säkra sidan bör koka vattnet till ny provtagning visar på tjänligt vatten.”


2019-08-10 Styrelsen

Länsstyrelsen meddelar
Länsstyrelsen meddelar via anslag i vårt område att det kan vara farligt i skogen................


2019-09-01 Bigge

Varning för "dörröppnare"
Jag har fått två rapporter om att
"någon oärlig" person går in i husen och kollar runt efter värdesaker.
Lås dörrarna även när ni är "på plats". Håll koll och rapportera om ni ser några "typer" som går runt i området och in på tomter mm. 


2019-08-02 Bigge

Eldningsförbud
Trots regnet och lite låga temperaturer så är det fortfarande eldningsförbud utomhus och även i tunna.
1 april - 30 september - då gäller ELDNINGSFÖRBUD inom detaljplan-erat område (Fjällboholmar mm) 
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. Är du osäker på om du bor inom ett sådant område eller inte kan du höra av dig till Kontaktcenter inom Norrtälje kommun.  2019-07-16 Bigge

Några ord från ordföranden 2019-07-15
 
Hej, äntligen semester nu återstår bara lite varmare väder.
Den nya styrelsen har nu kommit igång efter årsmötet och har identifierat några punkter som kommer att behöva åtgärdas.
 
Vad är då på G?
·        Utbyte av toaletterna i Centrumhuset. Det gamla vakuumsystemet har tyvärr slut på reservdelar och behöver bytas ut mot ett nytt system med vanliga vattentoaletter. I samband med detta kan ev en översyn av vårt avloppssystem behövas.
·        Stormen Alfrida har medfört att vi från styrelsen börjat se över vårt skogsbestånd som utifrån ett samfälldhets perspektiv är alldeles för stort. I höst kommer en översyn och gallringsplan att tas fram.
Styrelsen kommer även att lyfta frågan om centrala upplag för ris då tillstånden att elda på tomterna är begränsade till perioden oktober- mars.
·        I gamla handlingar från 70-talet då området exploaterades så fanns det planer på stegar längs kusten som skulle användas för säkrare klippblad. Styrelsen kommer att ta upp frågan med länsstyrelsen om möjligheter att anordna några sådana i anslutning till våra båtupptagningsplatser.
·        Vår Centrumanläggning kräver omvårdnad och skötsel och tyvärr har vi haft svårt att rekrytera resurser till Husgruppen (frivilliga får med glädje anmäla sitt intresse till oss i styrelsen). Detta kan tvinga oss till att se över öppettider framför allt under lågsäsongen. Vi hoppas slippa detta och undersöker även möjligheterna att lägga ut skötseln på entreprenad.
Gräsmattorna behöver tas om hand och klippas och idag är det ingen som utför detta annat än på frivillig basis. Styrelsen överväger att köpa in en robotgräsklippare.
·        Styrelsen tittar även över hur vi ska hantera städdagarna, både avseende form och ev kreditering via årsavgiften.
Glöm nu inte städdagen och högsommarfesten den 20 juli
.
Ha en bra sommar

Istvan

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Brevlådorna som sitter uppe vid kustvägen vid infarten till Norra har vandaliserats. Janne Kärr har monterat tillbaka de som är hela men många är trasiga. Ni som har egna privata lådor får åtgärda dessa själva.

2019-06-01 Bigge

Husgruppen

Efter många år har Alf Wallin beslutat sig att hoppa av som "hustomte" och vi söker nu hans efterträdare. Kontakta Stefan Hjälte för information ang detta samt intresseanmälan.
hjaltestefan@gmail.com  070-3179079


2019-03-27 Bigge 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge

Lite äldre meddelanden som fortfarande gäller kan du hitta under fliken Medlemsinformation och nya undermenyn Äldre men gällande....
2018-01-18 Bigge

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.....

Denna sida är den enda officiella sidan på nätet för Fjällboholmars Samfällighetsförening. 

2016-10-26

Vi valde en ny styrelse på senaste årsmötet.
Klicka på knappen nedan så hittar du de som skall kämpa med detta minst ett år framåt.

2019-06-01 Bigge