Nyheter/Löpsedeln

Snö snö snö

Nu har vi fått massor med snö och det fortsätter att snöa ute.
Vår snöröjare gör sitt bästa för att hålla vägarna rena och har tryckt ut snön i dikena för att få plats med all snö.
Se upp med vägkanterna då vägarna ser bredare ut än vad de är och bärigheten kanske inte är 100% i kanten......

Vill ni ha hjälp med att ploga infarten till er fastighet eller ploga bort snövallen så kontakta Stefan som är vår entreprenör.
Han kan hjälpa er mot en kostnad som ni gör upp med honom, telnummer 070-8769955.


2019-02-02 Bigge 

Strömmen är åter
Äntligen kom meddelandet från Vattenfall att "Strömavbrottet inom GRISSLEHAMN är avhjälpt. Har du fortfarande strömavbrott? Kontakta felanmälan på
020-82 58 58."

Innan ni felanmäler kolla era säkringar som kan ha utlösts.
Det behöver inte vara något fel men när elen slås på och det blir en hög belastning kan säkringarna lösa ut pga utmattning.
Kolla gärna info på Vattenfalls hemsida och via deras App då deras telefonkundtjänst är kraftigt "belastad".

Har ni skador så kontakta ert försäkringsbolag och verifiera skadorna noggrant med bilder och kvitton mm

2019-01-05 Bigge kl 13,08
 

Avbrottsersättning enligt Vattenfall Avbrottsersättning är tänkt att täcka skador och kostnader som uppstått under stormen. Avvakta därför med att göra en skadeanmälan tills du ser om din ersättning täcker dina uppkomna kostnader i samband med stormen. Avbrottsersättningen regleras på din elnätsfaktura under våren. 
Om du har drabbats av stormen Alfrida kan du använda vårt beräkningsverktyg för att få en preliminär beräkning på din avbrottsersättning. För mera info se Vattenfalls hemsida.

2019-01-10 Bigge 

Storm på Väddö
Stormen har dragit fram i natt och med många fallna träd och strömavbrott mm som följd.
Åk gärna ut och kolla till era fastigheter.........


2019-01-02 Bigge
 

Bild från väg 12.
Obehörig person har passerat genom vår tomt under huset den 23/12 meddelar Istvan.
Röd jacka, vita byxor och ryggsäck.
Känner någon igen denna person?


2018-12-26 Bigge
 

Inbrotten ökar
Sedan fredag i förra veckan har tre inbrott upptäckts i Flisbergen, och troligen är fler fastigheter drabbade. Samma tillvägagångssätt: ett fönster eller en altandörr har tryckts in och i ett fall har inkräktarna lämnat huset genom ytterdörren, som naturligtvis fått stå olåst. I samtliga fall verkar inget ha blivit stulet.
 
Vi uppmanar alla som drabbats att göra polisanmälan!

2018-11-10 Bigge

 
Ett inbrott har under höstlovsveckan inträffat hos vår grannförening Flisbergen. Turligt nog blev inget stulet. Vill ändå uppmana till ökad vaksamhet.
2018-11-03 Bigge

 
Jonas på väg 2 meddelar:
Hej, Vi var i helgen ute på stugan på Rödjavägen 13 (väg 2). En stor sten låg framför vår dörr vilket antagligen var tjuvar som ville kontrollera om stugan var igenbommad eller inte. Jag har anmält det till polisen. Tänkte om man ville lägga en blänkare på medlemssidorna att vara observanta. Mvh Jonas


2018-10-19 Bigge

Inbrotten ökar
Polisen och Norrtälje Tidning varnar för inbrottsvåg.
Klicka här för att läsa mer
Inbrott i Byholma och Tomta/Hagmyra redan......

Håll ögonen öppna för bilar som åker i området, lås ordenligt och plocka in verktyg, spadar och stegar mm. Vissa av våra grannföreningar har haft påhälsningar........

2018-09-23 Bigge

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge

Lite äldre meddelanden som fortfarande gäller kan du hitta under fliken Medlemsinformation och nya undermenyn Äldre men gällande....
2018-01-18 Bigge

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.....

Denna sida är den enda officiella sidan på nätet för Fjällboholmars Samfällighetsförening. 
Klicka här på länken för att läsa mera om detta.

2016-10-26

Praktisk information för er som drabbats av stormen. 
Har ni frågor eller funderingar, kontakta
ditt eget försäkringsbolag!
 
 
* Dina egna träd som fallit ned på din egen tomt är ditt ansvar.
* Har träd fallit in på din tomt från grannen eller från samfällighetens mark är det ditt ansvar att ta reda på träd och ris.
* Trädet/träden som orsakat skada på ditt hus är det din försäkring som ska tas i bruk och det är även ditt ansvar att få bort trädet från ex. hustak. 
* När det gäller rotvälta på samfällighetens mark återkommer styrelsen med information.


Styrelsen tackar även de som hjälpte till att röja några vägar inom området och till dom som såg till att brevlådorna vid Norra infarten kom på plats igen.
 
Samfälligheten brukar anlita Jan Eriksson för trädfällning, hans telefonnummer är 070-6774789. 
// Styrelsen

Stefan Olsson som plogar hos oss mm kan även han hjälpa er med träd och bortforsling mm, telnummer 070-8769955


2019-01-08 Bigge 

Parkeringsbekymmer
Jag ser att några bilar parkeras på våra vägar, på vändplaner och som inte står inne på tomterna utan sticker ut. Detta är inte bra då sopbilen, lastbilstransporter och snöplogen får svårt att passera och risk för skador kan uppstå. Om vi parkerar inne på tomterna så uppkommer inga "risker". Föreningen ersätter inga skador som eventuellt uppstår utan det får bilägaren stå för själv eller via sitt försäkringsbolag.
Tänk på  att "tomten" börjar inte i vägkanten utan på andra sidan diket (en bit in alltså).


2018-01-01 Vägfogden