Startsida
Detta är Fjällboholmars Samfällighetsförenings enda officiella informationsplats på nätet.
Logga in för att få tillgång till informationen under medlems-informationsfliken.
Gå in under fliken Kontakt om du har något du vill meddela föreningen.

 www.fjällboholmar.se   www.fjallboholmar.se

Hemsidan är uppdaterad          2020-07-30
 

VATTENBRIST    PÅMINNELSE
Vissa delar av Sverige har låg nivå gällande grundvatten tex Öland och Gotland som har kris och bevattningsförbud redan.
Vi måste hushålla med vårt vatten oavsett om vi använder föreningsvattnet eller det ur våra egna brunnar så vi slipper problem framöver. Det är samma stora "källa" oavsett hur vi får vattnet. 
Vattna gräsmattan, fylla badtunnor och tvätta bilen är NO NO NO. Samla regnvatten i vattentunnor så har ni till att vattna blommorna med. Jag har fyllt mina redan men täck dem med ett nät eller ställe en pinne i så inte ekorren drunknar.
Om vi hjälps åt med vattenhushållningen så klarar vi även denna sommar med flödet i kranarna. En risk förutom tomt i brunnarna är saltvatteninträngning och då blir det både dyrt och jobbigt.

2020-06-16  Bigge

CORONAINFORMATION

Coronainformation avseende omklädningsrum och bastu. Styrelsen har beslutat att göra om herrbastun till bokningsbart omklädningsrum och bastu. Entimmesbokning likt tvättstugan, bokningsbart mellan 08,00 och 22,00. Bastun bokningsbar mellan 14,00-22,00. Bokningslista sätts upp utanför. Dvs blir det en Mixbastu, liksom tvättstugan bara en bokning åt gången. Damomklädningsrummet kommer att användas som Mixtoalett och omklädningsrum men bastun är stängd. 

Extern städfirma kommer att anlitas för städning av omklädningsrum och bastu när så behövs.

Hjärtstartare är införskaffad och är placerad i carportdelen på förrådsväggen. Hjärtstartaren är självinstruerande och talar om hur man ska göra.
Styrelsen avser att hålla en information för de som så önskar.

Ny barngunga är uppsatt för de yngsta barnen.


2020-05-25 Istvan

Datum 2020 för medlemmar att komma ihåg:

 
* 1 April - 30 September
Eldningsförbud gäller för eldning utomhus (även i tunna)


* 3 Oktober Städdag

  
2020-07-26 Bigge

Datum 2020 för kännedom:


* 31:a Juli Elmstanatta INSTÄLLD
* 25 Oktober Vintertidsomställning

  
2020-07-26 Bigge

Eldningsförbud
En liten påminnelse.
Från 1 april till 30 september råder alltid eldningsförbud utomhus inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Det är ett förbud som bygg- och miljökontoret i Norrtälje har utfärdat av miljö- och hälsoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

2020-03-15 Bigge

SOPTUNNOR
En liten påminnelse.
Ställ undan era soptunnor så de inte blåser omkull.
Är det sopor i så blir det smasken för råttorna och fåglarna. Är de tomma så hamnar de i dikena och på vägarna har jag sett.

2020-01-12 Bigge

 

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge


 Företag som erbjuder
sina bra produkter till rabatterade priser hittar du under fliken länkar.


Klicka här
 

 2019-09-15 Bigge 


  Elda rätt  


 

Här finns det tips på hur man eldar rätt i sin braskamin mm.
Klicka här

 

 2018-02-12 Bigge 

Kolla skyltarna, det är
        30
som gäller inom våra områden
.

Bra att känna till, se dokumentet nedan:

Webbigge önskar alla medlemmar en bra sommar 2020!

Hjärtstartare
Nu finns en hjärtstartare i carporten på förrådsväggen.

2020--05-25 Bigge

Hjärtstartare
Förrådsväggen är uppmärkt med infoskylt.

2020--05-25 Bigge

Ny gunga
En ny barngunga är monterad.


2020-05-25 Bigge

Handla utan bil
Inga problem, ICA Älmsta levererar.
Klicka på länken här.

2020-03-12 Bigge

Den gamla macken finns fortfarande där man kan få hjälp eller köpa annat än korv och dricka.. Punka, skifta till sommarhjul, tvätta bilen själv eller få den tvättad, köpa bilvax, glödlampor, torkarblad och få hjälp med bytet.
Det fixar Jonas. Jorå, de har korv och dricka, glass, mackor, matlådor att värma, kaffe  mm.
Gå in i butiken och "botanisera" så ni vet vad som finns, jag blev glatt överraskad över utbudet.
En kund köpte bl a toapapperoch en matlåda, undrar vad han skulle använda först..........
QStar i Grisslehamn har drivmedel och butiken har resten. Handla lokalt för en levande landsbygd.
Bilden är från Google Maps.


2019-05-29 Bigge

 

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.......