Detta är Fjällboholmars Samfällighetsförenings gamla hemsida. Kommer att upphöra fr o m Maj 2021.

Ny hemsida finns på.
 www.samfjallboholmar.se   www.samfjallboholmar.se

Hemsidan är uppdaterad          2021-04-07
 

Regler för omklädningsrum, dusch och bastu.

P g a Coronai restriktioner gäller från juni 2020 följande för omklädningsrum och bastu.:
Styrelsen har beslutat att göra om herrbastun till bokningsbart omklädningsrum och bastu. Entimmesbokning likt tvättstugan, bokningsbart mellan 08,00 och 22,00. Bokningslista sätts upp utanför d v s blir det en Mixbastu, liksom tvättstugan bara en bokning åt gången. Damomklädningsrummet kommer att användas som Mixtoalett och omklädningsrum men bastun är stängd. 
2021-01-07 Svenerik

Varningsskyltar
På bl.a. Nothamnsvägen och Kustvägen finns det  varningsskyltar för vildsvin.
Stora och tunga djur som vildsvin och älgar är inte bra att köra på, inte heller rådjur och grävlingar.
Dra ner på farten så har ni större chans att bromsa och väja för dessa.................


2020-01-09 Bigge

SOPTUNNOR
En liten påminnelse.
Ställ undan era soptunnor så de inte blåser omkull.
Är det sopor i så blir det smasken för råttorna och fåglarna. Är de tomma så hamnar de i dikena och på vägarna har jag sett.

2020-01-12 Bigge

 

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge


 Företag som erbjuder
sina bra produkter till rabatterade priser hittar du under fliken länkar.


Klicka här
 

 2019-09-15 Bigge 

Kolla skyltarna, det är
        30
som gäller inom våra områden
.

God Jul och Gott Nytt År

INFORMATION OM VATTENSTATUS SE FLIKEN NYHETER./LÖPSEDEL

Föreningen behöver någon för tillsyn och skötsel av centrumhuset

Vi söker er som vill delta i tillsynen och skötsel av centrumhuset. Det som ingår är bland annat: Inköp av förbrukningsartiklar, regelbunden check av värme och ventilation, snö skottning, skötsel av verktygsförrådet. Felavhjälpande åtgärder.
 
Ersättning utgår enligt schablon. 
 
En fullständig uppdragsbeskrivning finns att tillgå.
 
För vidare information om uppdraget och anmälan av intresse kontakta k första hand Stefan Hjälte.  (hjaltestefan@gmail.com )


20211-03-15 Sven-erik

Hjärtstartare
Nu finns en hjärtstartare i carporten på förrådsväggen.

2020--05-25 Bigge

Hjärtstartaren
Hjörtstartaren förvaras i tvättstugan umder vintern.


2020--12-03 Svenerik

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.......