Startsida
Detta är Fjällboholmars Samfällighetsförenings enda officiella informationsplats på nätet.
Logga in för att få tillgång till informationen under medlems-informationsfliken.
Gå in under fliken Kontakt om du har något du vill meddela föreningen.

 www.fjällboholmar.se   www.fjallboholmar.se

Hemsidan är uppdaterad          2020-10-11
 

Datum 2020 för medlemmar att komma ihåg:


* Sommarvattenavstängningen?
läs texten under fliken NYHETER/LÖPSEDELN.

  
2020-10-03 Bigge

Datum 2020 för kännedom:


* 25 Oktober Vintertidsomställning
  
2020-07-26 Bigge

Varningsskyltar
På bl.a. Nothamnsvägen och Kustvägen finns det  varningsskyltar för vildsvin.
Stora och tunga djur som vildsvin och älgar är inte bra att köra på, inte heller rådjur och grävlingar.
Dra ner på farten så har ni större chans att bromsa och väja för dessa.................


2020-01-09 Bigge

SOPTUNNOR
En liten påminnelse.
Ställ undan era soptunnor så de inte blåser omkull.
Är det sopor i så blir det smasken för råttorna och fåglarna. Är de tomma så hamnar de i dikena och på vägarna har jag sett.

2020-01-12 Bigge

 

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge


 Företag som erbjuder
sina bra produkter till rabatterade priser hittar du under fliken länkar.


Klicka här
 

 2019-09-15 Bigge 

Kolla skyltarna, det är
        30
som gäller inom våra områden
.

Hjärtstartare
Nu finns en hjärtstartare i carporten på förrådsväggen.

2020--05-25 Bigge

Hjärtstartare
Förrådsväggen är uppmärkt med infoskylt.

2020--05-25 Bigge

Handla utan bil
Inga problem, ICA Älmsta levererar.
Klicka på länken här.

2020-03-12 Bigge

Den gamla macken finns fortfarande där man kan få hjälp eller köpa annat än korv och dricka.. Punka, skifta till sommarhjul, tvätta bilen själv eller få den tvättad, köpa bilvax, glödlampor, torkarblad och få hjälp med bytet.
Det fixar Jonas. Jorå, de har korv och dricka, glass, mackor, matlådor att värma, kaffe  mm.
Gå in i butiken och "botanisera" så ni vet vad som finns, jag blev glatt överraskad över utbudet.
Handla lokalt för en levande landsbygd.
Bilden är från Google Maps.


2019-05-29 Bigge

 

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.......