Startsida
Detta är Fjällboholmars Samfällighetsförenings enda officiella informationsplats på nätet.
Logga in för att få tillgång till informationen under medlems-informationsfliken.
Gå in under fliken Kontakt om du har något du vill meddela föreningen.

 www.fjällboholmar.se   www.fjallboholmar.se

Hemsidan är uppdaterad          2020-03-23
 

Datum 2020 för medlemmar att komma ihåg:

 
31 mars är senaste dagen för motioner till årsstämman för Fjällboholmars Samfällighetsförening.

* 1 April - 30 September
Eldningsförbud gäller för eldning utomhus (även i tunna)

* Påskhelgen är planerat datum för sommarvattenpåsättningen (beroende på väderlek)

* 18 April Städdag

* 23 Maj Årsmöte i Fjällboholmars Samfällighetsförening

* 31 maj är senaste dagen för motioner till årsstämman för Fjällboholmars Vägförening.

* 19 Juni Midsommarfest som arrangeras av Väg 14

* 25 Juli Städdag

* 25 Juli Högsommarfest

* 3 Oktober Städdag


  
2020-03-15 Bigge

Datum 2020 för kännedom:

* 29 Mars Sommartidsomställning
* 6:e Juni Sveriges Nationaldag

* 6:e Juni Custom Bike Show Norrtälje
* 11:e Juli American Car Show Norrtälje
* 18:e Juli Grisslehamnsdagen
* 25:e Juli Speedway GP i Hallstavik

* 31:a Juli Elmstanatta
* 25 Oktober Vintetidsomställning

  
2020-03-12 Bigge

Eldningsförbud
En liten påminnelse.
Från 1 april till 30 september råder alltid eldningsförbud utomhus inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Det är ett förbud som bygg- och miljökontoret i Norrtälje har utfärdat av miljö- och hälsoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

2020-03-15 Bigge

SOPTUNNOR
En liten påminnelse.
Ställ undan era soptunnor så de inte blåser omkull.
Är det sopor i så blir det smasken för råttorna och fåglarna. Är de tomma så hamnar de i dikena och på vägarna har jag sett.

2020-01-12 Bigge

 

TVÄTTSTUGAN
En liten påminnelse.
Vi får endast ha en bokning per vecka per medlem.. Denna regel finns för att alla ska få en chans att tvätta..................

2019-06-20 Bigge

 

Medlemsregister
Vi för medlemsregister över medlemmarna då vi är skyldiga att göra så. Dessa register änvänds endast för internt bruk. Dessa innehåller inte personnummer.
Om ni har bytt adress, telefonnummer eller e-mailadress "nyligen" så meddela oss detta. Gå in på kontaktfliken och skriv, tack för hjälpen.
Gäller Samfällighetsföreningen och Vägföreningen.


Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

2018-05-16 BIgge


 Företag som erbjuder
sina bra produkter till rabatterade priser hittar du under fliken länkar.


Klicka här
 

 2019-09-15 Bigge 


  Elda rätt  


 

Här finns det tips på hur man eldar rätt i sin braskamin mm.
Klicka här

 

 2018-02-12 Bigge 

Kolla skyltarna, det är
        30
som gäller inom våra områden
.

Bra att känna till, se dokumentet nedan:

Webbigge önskar alla medlemmar ett bra 2020!

Sommarvattnet
För att det ska gå smidigt att sköta vattensystemet så måste kranarna och ventilerna in till respektive tomt vara lätt åtkomliga.
Buskar och planteringar måste tas bort och om det är svårt att hitta så märk upp med pinne och märklapp märkt med VATTEN. Kranarna skall vara stängda nu när vattenpåsättningen skall ske. Fastighetsägarna är ansvariga att kranarna in till och inne i huset är stängda.
Läs mer här.


2020-03-16 Vattengruppen


Bastubad Påminnelse
Njut när du tar ett bastubad men stäng inte av bastun när du går därifrån för det kommer kanske "någon" lite senare som tänker njuta och möts då av en kall bastu. Bastuarna går på timers så avstängningen sköts automatiskt.......

Enligt medlem så stängdes dambastun ner 22/3 och det blir inte roligt att komma till en kalll bastu.
2020-03-23 Bigge

Handla utan bil
Inga problem, ICA Älmsta levererar.
Klicka på länken här.

2020-03-12 Bigge

Bastubad

Njut när du tar ett bastubad men stäng inte av bastun när du går därifrån för det kommer kanske "någon" lite senare som tänker njuta och möts då av en kall bastu. Bastuarna går på timers så avstängningen sköts automatiskt.......
Bastubad möjligt 14.30 – 21.30 alla veckans dagar

Mixed bastubad går att boka på
LÖRDAGAR mellan 15-19 i dambastun
.
Lista finns uppsatt där för bokning. 

Mixed bastu/dusch bokar man i damernas duschrum och man bokar en timme per bokning och då är det den som bokat som ha ensamrätt till bastu/dusch under den bokade tiden. Mixen är i damernas bastu/dusch och gäller endast  på  lördagar mellan 15-19. Det är endast  till för de som bokat mixtid och då duschar även männen i damernas duschrum. Förslaget om mixen har inkommit som ett önskemål  och styrelsen beslöt att under sommar testa förslaget då det är många familjer som vill  basta tillsammans.

OBS, bastuarna går inte igång "ajtomatiskt", de måste timas via respektive timer. Start 1,5 timme innan bastubadet brukar räcka......


2018-05-24 Bigge

Den gamla macken finns fortfarande där man kan få hjälp eller köpa annat än korv och dricka.. Punka, skifta till sommarhjul, tvätta bilen själv eller få den tvättad, köpa bilvax, glödlampor, torkarblad och få hjälp med bytet.
Det fixar Jonas. Jorå, de har korv och dricka, glass, mackor, matlådor att värma, kaffe  mm.
Gå in i butiken och "botanisera" så ni vet vad som finns, jag blev glatt överraskad över utbudet.
En kund köpte bl a toapapperoch en matlåda, undrar vad han skulle använda först..........
QStar i Grisslehamn har drivmedel och butiken har resten. Handla lokalt för en levande landsbygd.
Bilden är från Google Maps.


2019-05-29 Bigge

 

De flesta små bilder är klickbara och blir större efter att du klickat på dem.......